Şişlik dəqiq hədəfdədir və ya şüa terapiyasının “agıllı” metodu.

Home/Xəbərlər/Şişlik dəqiq hədəfdədir və ya şüa terapiyasının “agıllı” metodu.

Radioteropevtik aparat MR – Linac bir daha təsdiq etdi: xərçəng xəstəliyi hökm deyildir. Şüalanma terapiyasının agıllı metodundan istifadə etməklə, xərcəngi tam olaraq yox etmək və qorxulu xəstəliyi yaddan belə çıxarmaq olar. MR – Linacın yaradıcıları onda iki texnoloqiyanı birləşdirməyi bacarmışlar- maqnit – rezonans tomoqrafiyası və güclü xətti gücləndirirci.

Acıbadem Maslak klinikasının radiasiya ürzə onkoloqu Acıbadem universiteteinin tibb fakültəsinin radiasiya onkologiyası bölməsinin başçısı professor Enis Özyar əmin edir ki, aparat ən çətin yerlərdə olan bədxassəli şişliyi müəyyən edə biir və onu məqəsdli şəkildə məhv edə bilir.

MR –  Linac nədir?

Mütəxəssislər MR – Linac texnologiyasını şüa terapiyasının ən  “agıllı” metodu adlandırmışlar. Şişliyiyn məhv edilməsi kor – koranə yerinə yetirirlmir, xüsusi rəsmlərin və ölcülərin köməyi ilə aparılır, yəni şüa dəqiq təyin edilmiş nöqtəyə yönləndirilir. Bu metodika öncə tətbiq olunan şüa terapiyalarından daha mütərəqqi hesab olunur. MR( maqnit rezonansı) ilə birlikdə bu metod xəstələri müalicə etmək ücün daha yeni imkanlar acır.

MR – Linacın istifadəsinin üstünlükləri

MR – Linac aparatının proqram təhcizatinin yüksək səviyyəsi MRT – nui fasiləsiz, ekrana dəqiq görüntülər verməklə yerinə yetirməyə icazə verir. Bu texnologiya sayəsində şişliyin hər bir hərəkəti izlənilir. Alınan məlumat əsasında radiasiya onkologu şüanın hərəkətini idarə edə bilir, şüalanma nəticəsində saglam toxumalara dəymədədən, sadəcə şişliyi məhv edə bilir.

Bu metod nə dərəcədə effektlidir?

Bu müalicə metodu o qədər yüksək müsbət nəticələr göstərmişdir ki, onu bundan öncəki metodlarla müqaisə etməyə belə dəyməz.

MR – Linacın köməyi ilə hansı şişlikləri sagaltmaq olur?

MR – Linacı istənilən şişliklərin müalicəsində istifadə etmək olar. Bu agciyər, prostat vəzi, qarın boşlugu şişliklərinin müalicəsində, əsasən mədəaltı vəzinin xərcəng və metoztazları ilə mübarizədə  xəstələrə şans verir. Ən yaxşı nailiyyətlər mədəaltı vəzinin müalicəsində əldə edilmişdir.

Dünyanın hansı onkoloji mərkəzlərində MR – Linac tətbiq olunur?

Hal – hazırda MR – Linac texnologiyası doqquz mərkəzdə tətbiq olunur, onlardan dördü Avropada, daha dəqiq desək  Niderlandda, Almaniyada, Türkiyədə və İtaliyada yerləşir. Türkiyədə radioterapevtik aparat ancaq Acıbadem Maslak klinikasında vardır, texnologiya 2018 ilin sentyabrından istifadə olunur. Bu müddət ərzində klinikanın minə yaxın xəstəsi bu metodla müalicə almışdır.

MR – Linacın digər texnologiyalardan fərqi nədir?

Radioterapiya zamanı xəstənin tam hərəkətsiz olmagı əsasdır. Amma xəstənin və ya onun ayrı – ayrı orqanlarının hərəkəti qeyri – ani ola bilər ki, bu da şişliyin yerinin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Əvvəllər bu anı izləmək qeyri – mümkün idi. Yeni texnologiya şişliyin hər hərəkətini aşkar etməyə imkan verir. Məsələn: xəstə nəfəs alarkən şişlik yerini dəyişir. Əvvəlki vaxtlarda şüanın istiqaməti dəyişmirdi, eyni nöqtəyə təsir etməkdə davam edir və saglam toxumaları zədələyirdi. Aparatın mükəmməl proqram təmin edilməsi hesabına MRT şişliyin hər hərəkətini göstərir ki, bu da şüanın istiqamətini dəyişməsinə imkan verir. Əlbəttə ki şüanın dozası da tənzimlənir.

MR – Linacın köməyi ilə hətta görünməyən, yeni yaranmaqda olan  şişliklərin də şəklini almaq mümkün olur və onkologa onların yeri haqqında məlumat verir.

Texnologiya xəstənin vəziyyətini mütəmadi olaraq izləməyə və ona uygun olaraq müalicə planı qurmaga imkan verir.

Başqa sözlə desək, həkim hər gün xəstənin fərdi özəlliklərindən asılı olaraq xəstəliklə mübarizə planı yarada bilir.

Müalicədə xəstənin rolu nədən ibarətdir?

MR – Linac ilə müalicədə xəstə prosesdə aktiv iştirak edir. İlkin məlumat aldıqdan sonra, o da həkimlə birlikdə şişliyə nəzarət edir. Onun vəzifəsi nəfəsi lazımi qaydada tənzimləməkdir ki, bu da şişliyin ekrandakı cərcivənin sərhədlərindən kənara çıxmamasını təmin etsin. Ancaq bundan sonra qurgu şüalamaya başlayır.

Metodun üstünlükləri

Onlar az deyil. Əsasları budur:

* Hərəkətsiz(adi) və ya görüntülü olan istənilən şəkil onkoloqa şüanı dəqiqliklə yönəltməyə imkan verir.

*Şişliyin fasiləsiz və ya ani şəkillərinin alınması hədəfi onun hərəkətinə görə dəqiqləşdirməyə imkan verir.

* Bütün şişliklərin müəyyən ediləcəyi və məqsədli şəkildə məhv ediləcəyinin tam zəmanəti vardır.

* Şişlik həssas radiasiyalı regenerasiyasya məruz qalır və bu zaman ətraf orqanlara zədə dəymir.

*Texnologiyanı bütün şişliklərin ləgv edilməsində istifadə etmək olar, həmcinin qarin nahiyəsində olan hərəkətli və yüngül şişlikləridə də tətbiqi mümkündür.

Sadalanan üstünlüklərin əsasında artırılmış radiasiya dozalarından istifadə etməklə şişliyi məhv etmək olar, seansların ümumi sayını isə azaltmaq olar.

MR-LINAC Acıbadem Healthcare Groupun həkimlər heyəti

Radiasiya Onkologları:

* Professor Banu Atalar

* Professor Enis Ozyar

*Professor Fulyar Agaolglu

* Professor Meric Şengec * Professor Ufuq Abadjıoglu