Xərçəng Cərrahiyyə

Home/Tibbi istiqamətləri/Onkologiya/Xərçəng Cərrahiyyə

Xərçəng Cərrahiyyə

Surgical-Oncology

Xərçəng müalicəsinin cərrahi metodları

Müalicə məqsədi ilə əməliyyatın həyata keçirilməsinin ilkin şərti ondan ibarətdir ki, zədələnmə onun ilkin olaraq əmələ gəldiyi orqan və ya limfa düyünü ilə məhdudlaşmış olsun. Belə xəstələrdə ayrı-ayrı metastazalar olmamalıdır və patoloji olaraq əldə edilən cərrahi kəsikdə şişlər olmamalıdır. Şişləri xəstələrdə o şərtlə kəsib götürmək olar ki, onların sərhədləri aydın şəkildə görünsün. Lakin elə hallar mövcuddur ki, şişi tam olaraq kəsib götürmək mümkün olmur. Belə hallarda şişi əsas kütləsinin mimimuma qədər azaltmaq üçün palliativ rezeksiyadan istifadə etmək olar. Bundan əlavə, əgər az saydadır, metastazanın götürülməsi xəstənin sağalma şanslarını da yüksəldir. Onkoloji cərrahiyyəni eləcə də palliativ terapiya (ağrıların götürülməsi) ilə tətbiq etmək olar. Eləcə də zədələnmə zamanı əmələ gələn ağrı sindromlarının götürülməsi məqsədi ilə də tətbiq edilə bilər.

da-vinci-roboticBəzi hallarda bədxassəli yeni təsisatların yeganə səmərəli müalicə metodu kimi, yeni medikamentoz və şüa terapiyası metodlarının yaradılmasına baxmayaraq,  cərrahi müdaxilə qalır. Onkoloji xəstəliklərin əksər hallarında ən yaxşı nəticələri kombinə edilmiş müalicə zamanı əldə etmək olur ki, buraya sistemli kimya terapiyası və/ və ya radioterapiyadan başqa şiş ocaqlarının cərrahi yolla götürülməsi də daxildir. Bundan başqa, müalicələri üçün konservativ müalicə metodu, standart müalicə ilə müalicə olan xəstələr qrupu üçün, nadir olmayan hallarda məhz cərrahi müdaxilə şiş prosesinin daha ağır kəskinləşmələrindən yan qaçmağa imkan verir, adekvat sistemli və/və ya şüa müalicəsinin həyata keçirilməsinə daha rahat şərait yaradır.

Bədxassəlli yeni təsisatların erkən mərhələsinin radikal cərrahiyyə müalicəsi gözəl onkoloji nəticələrin əldə edilməsinə imkan verir. Bundan əlavə, şişlərin kiçik ölçüləri bir sıra hallarda xəstəyə ziyan vurmadan, standart metodlarla müqayisədə  daha az aqressiv cərrahi yanaşmanı (laparoskopik və endoskopik onkocərrahiyyə) tətbiq etməyə imkan verir. Bununla əlaqədar olaraq onkoloji xəstələrin həyat keyfiyyətinin qorunması və kafi vəziyyətdə saxlanması məsələlərinə marağın artması fonunda tədricən orqanqoruyucu cərrahi əməliyyatların payı yüksəlir.

DA VINÇI robotu

İlkin olaraq Da Vinçi robotu NASA tərəfindən kosmonavtlara tibbi yardımın göstərilməsi üçün hazırlanmışdı.

Laparoskopik əməliyyatların ümumi üstünlüklərinə əlavə olaraq Da Vinçi robotunun köməkliyi ilə aparılan robotlaşdırılmış əməliyyatlar yüksək dəqiqliyə malikdir, yoluxma təhlükəsi sıfıra endirilmişdir, xəstaxanaya yerləşdirmə və reabilitasiya dövrləri qısaldılmışdır.

Robotlaşdırılmış cərrahiyədən ginekoloji, uroloji, ürək-damar əməliyyatları, ümumi cərrahiyədə və qulaq, boğaz, burun cərrahiyyəsində istifadə edirlər.

Tətbiq sahələrinin kəsiklərinə görə cərrahi əməliyyatlar dörd əsas qrupa bölünürlər:

Profilaktik cərrahiyyə: cərrahi yolla bədxassəliyə çevrilməkdə olan təhlükəli toxumaların götürülməsi. Bağırsaqda olan polipləri, dəri zədələnmələri və süd vəzi implantlarını profilaktik cərrahiyyə ilə müalicə etmək olar.

Biopsiya: cərrahi əməliyyat zamanı yerinə yetirilən, bir neçə tibbi alətdən istifadə etməklə patologiyanın nümunəsinin götürülməsi və qiymətləndirilməsini müəyyən edən metoddur. Mütləq diaqnozu biopsiyanın köməkliyi ilə müəyyən etmək mümkündür.

Xəstəliyin mərhələsinin müəyyən edilməsi: zədələnmənin nə qədər yayılmasının müəyyən edilməsi üçün tələb edilən iştirakçılardan nümunələrin götürülməsi metodu kimi tanınmışdır.

Yardımçı: zədələnmənin mərhələsi müəyyən edilən kimi yerinə yetirilən köməkçi terapiyadır.