Ürək – bu həyatdır

Ürək – bu həyatdır

heart

 

Bizim döş qəfəsimizin mərkəzində yerləşən ürək biz xöşbəxt, qəmgin, sevincli və ya əsəbi olduqda hisslərimizi əks etdirən orqandır. Faktiki olaraq bizim ürək döyüntümüz bizim özümüzü necə hiss etməmizdən asılı olaraq dəyişir.

Sizin ürəyiniz, təxminən elə Sizin yumruğunuz boydadır. Bu çəkisi cəmi 280-300 qram olan kiçik orqandır və o Sizin sinənizin mərkəzində döyünur. Tik-tak, tik-tak! Hər gün, 24 saat. O elə hər dəfə lazım olan sayda vurmaqla bərabər və zamanında çalışır. Nə çox və nə az! Əgər o, lazım olduğundan bir qədər çox və ya az çalışarsa, bizə xəbərdarlıq siqnalları göndərə bilər. Bu siqnallar hər hansı bir zaman ərzində və ya qəfildən əmələ gələ bilər. Məhz bu zaman sizin ürəyinizin sağlamlığı sizin əsl prioritet olur.

20-ci yüzillikdə ölümə aparan xəstəliklər sırasında ürək-damar xəstəlikləri birinci yeri tutur. Bütün dünya üzrə ölüm hallarının 30% ürək-damar xəstəlikləri səbəbindən baş verir.

Yüksək səviyyəli xidmət standartları 9 kardioloji mərkəzdə təklif edilir. Acıbadəmin bütün kardiologiya mərkəzləri dünya səviyyəsində rəqabət qabiliyyətli olmaqla Türkiyədə müasir səviyyədə, yataqlarınınn miqdarı, əməliyyat otaqlarının sayı və xəstələr üçün komfortlu palataların sayına görə ürək müalicəsini təmin edir.

adult-heartÜrək-damar xəstəlikləri mərkəzləri milli və beynəlxalq səviyyədə akademik nailiyyətlər qazanmış elit peşəkarlar qrupunun köməkliyi ilə səhiyyəni təmin edirlər. Milli və dünya səviyyəsində qəbul edilən müəllim heyəti ilə, tələbələrə müasir laboratoriyaların, müasir təhsil səviyyəsinin, müxtəlif mümkün təqaüdlərin əldə edilməsinin mümkünlüyünün təqdim edilməsi ilə zəngin kitabxanası və ictimai fəaliyyəti olan Acıbadəm universiteti səhiyyə sahəsində yüksək ixtisaslı heyətin təhsili və hazırlanması üzrə “Acıbadəm” xəstəxanalar qrupunun təcrübəsindən istifadə edir.

1999-cu ildən kardiologiya və ürək-damar cərrahiyyəsi sahəsində toplanan uğurlu nəticələr, bu sahədə Acıbadəm kardiologiya mərkəzlərinin məlumat və təcrübəsinin toplanmasını təsdiq etmişdir.

44 kardioloq-həkim və 28 kardiocərrah bütün doqquz kardiomərkəzin hər birində həftədə 7 gün, gündə 24 saat xəstələrə xidmət göstərilməsini təmin edirlər.

“Euroscore” meyarları əsasında ürəkdə açıq əməliyyatlar zamanı gözlənilən ölüm tezliyi 3,8% təşkil edir, hansı ki bu rəqəm Acıbadəmdə cəmi 1,6%-ə bərabərdir. “Euroscore” meyarları əsasında  koronar damarların şuntlanması zamanı gözlənilən ölüm tezliyi 2,7%-dir, hansı ki Acıbadəmdə bu rəqəm 1% təşkil edir.

Acıbadəm kardiologiya və kardiocərrahiyyənin bütün sahələrində tibbi-sanitariya yardımını təmin edir.

Ürək-damar emboliyası

 • heart-3Fiziki yükləməyə dözümlülük
 • Koronar damarların angioqrafiyası
 • Miokardın qan təchizatının sintiqrafiyası
 • Pozitron emissiya tomoqrafiyası(PET-CT)
 • Koronar damarların angioqrafiyası
 • Koronar damarlarda stentlər və balonlar
 • Angioplastika zamanı koronar damarlarda stentlər və balonların tətbiq edilməsi
 • Koronar şuntlama
 • Koronar damarların robotlaşdırılmış şuntlanması
 • Kiçik kəsiklər zamanı koronar damarların şuntlanması

Ürək klapanı xəstəlikləri

 • adult-heart-attackEndokardioqrafiya
 • Angioqreafiya və kateterizasiya
 • Aortanın kateter və klapanı metodu
 • İmplantasiya (aorta klapanının kateter implantasiyası)
 • Klapan üzərində robotlaşdırılmış cərrahi əməliyyat
 • Kiçik kəsiklə klapanın cərrahiyyəsi

Aritmiya

 • Xolter monitorlaşdırması
 • Diaqnostik elektrofizioloji müayinə
 • Kateter ablasiya
 • Ürəyin daimi və müvəqqəti elektron stimulyatoru implantasiyası
 • Ürəyə avtomatik defibrilyatorun implantasiyası
 • Ürəyin 3 kameralı elektron stimulyatorunun implantasiyası

Aorta xəstəlikləri

 • Anevrizmin endovaskulyar söndürülməsi
 • Anevrizmin torakal endovaskulyar söndürülməsi
 • Qarışıq müalicə
 • Cərrahi müalicə
 • Aorta klapanının kateter implantasiyası

Periferik emboliya

 • heart-2Doppler ultrasəs müayinə
 • QM (qanaxma müddəti) angioqrafiyası
 • Maqnit-rezonans müayinəsi
 • Rəqəmsal subtraksiya angioqrafiyası
 • Yuxu arteriyasında stentin quraşdırılması
 • Yuxu arteriyasında endarterektomiya
 • Periferik cərrahi şuntlama
 • Periferik endolüminal şuntlama

 Varikoz

 • Transdermal lazer
 • Skleroterapiya
 • Varikoz cərrahiyyəsi
 • Endovenoz varikoz cərrahiyyəsi

Kardiomiopatiya

 • İntervensiyalı (müdaxiləli) müalicə
 • Cərrahi müalicə

 Anadangəlmə ürək xəstəlikləri

 • Pediatrik kardiologiya
 • Pediatriyada ürəkdə cərrahi əməliyyatlar
 • Anadangəlmə ürək xəstəliklərinin kateterlə müalicəsi
 • Anadangəlmə ürək xəstəlikləri zamanı cərrahi müalicə
 • Ürək xəstəlikləri zamanı reabilitasiya