Uşaq kardiologiyası

Uşaq kardiologiyası

Pediatric-Heart-Diseases

 

Pediatriyada ürək xəstəliklərinin böyük rəngarəngliyi mövcuddur. Mütəxəssislər doğuşa qədər inkişaf edə biləcək ürək xəstəliklərini 3 dərəcəyə bölürlər:

  • Anadangəlmə ürək xəstəlikləri
  • Ürəyin revmatik xəstəlikləri
  • Ritm keçiriliciyinin pozulması

heart-2Anadangəlmə ürək xəstəlikləri – bu körpələrdə rast gəlinən, ən geniş yayılmış ürək xəstəliklərindəndir. Bu dərəcədən olan xəstəliklərədölün inkişafı ərzində əmələ gələn bilən anomaliyalar daxildir. Bu anomaliyalar qulaqcıq və mədəciklər nahiyələri arasında qüsurlar, ürəyə gedən və ürəkdən çıxan damarlarda anomaliyalar şəklində ola bilər ki, onlar stenoz və ya ürək klapanlarının çatışmamazlığını, koronar damarlarda anomaliyalar əmələ gətirir ki, qulaqcıqlar və ya mədəciklərdə pozulmaların inkişafı və ya ürək inkişafının pozulması baş verir ki, onlarda da bir və ya daha çox belə anomaliya qeydə alınır.

Revmatizm – bu inkişaf etdiyi orqanlarda problemlərə yol açan xəstəlikdir. Revmatizmin daha geniş yayılmış səbəbi – boğazda olan yoluxmalardır. “Hemolitik streptokok” adlanan viruslar boğazda lokallaşır və həmin nahiyədə yoluxma yaradırlar. Elə həmin virus ürəkdə də lokallaşa bilir və bununla deformasiya, daralama və ya ürək klapanları çatışmamazlığı əmələ gətirə bilirlər.

Pediatric-HeartRitm keçiriciliyinin pozulması – bu ürəyin elektrik sistemində olan pozuntulardır ki, əlamətləri anormal ləngimələr, dayanma və ya sürətlənmədir. Başlıca olaraq yaşlılarda müşahidə edilməklə bu pozuntular anadangəlmə ürək xəstəlikləri olan körpələrdə, ürək üzərində əməliyyatlardan sonra və ya hər hansı başqa naməlum bir səbəbdən də müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, bu pozuntunun əmələ gəlməsi olduqca aşağı tezliyə malikdir, digər geniş yayılmış ürək xəstəlikləri ilə müqayisədə kardiomiopatiya, miokardit və perikardit kimi ürək əzələlərinin xəstəlikləri və ya ürək qulaqcıqlarının xəstəlikləri müşahidə edilə bilər.

YADDAN ÇIXARMAYIN!

adult-heart-attack-2Çox mühüm olan əməliyyatın keçirilmə zamanıdır. Əməliyyatın gecikdirilməsi həmin əməliyyatın uğurla keçirilməsi və onun üstünlüklərinin saxlanması imkanlarını azalda və ya tamamilə aradan qaldıra bilər.  

Hətta ən xırda ürəklərdə belə əməliyyat aparmaq mümkündür ki, körpələr tam sağlam şəkildə inkişaf etsinlər. Lakin əməliyyatın iri və ya xırda olmasından asılı olmayaraq hər bur uşağı həmin proseduraya hazırlamaq lazımdır.