Ümumi dataların qorunması - ACIBADEM Sağlamlıq Qrupu

Ümumi məlumatların qorunması

FƏRDİ MƏLUMATLARIN QƏBULU VƏ İŞLƏNİLMƏSİ  İLƏ BAĞLI MƏLUMAT FORMASI

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) və Acıbadem-in nəzarət səhmdarları, ana şirkətlər və filiallar (bundan sonra toplu olaraq “Acıbadem Medical Group” adlandırılacaq), Fərdi Məlumatların Qorunması Qanununa uyğun olaraq “Məlumat Nəzarətçisi” kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. 6698 (“Qanun”), Fərdi məlumatlarınızı Əsas Tibbi Xidmətlər Qanununa uyğun olaraq işləmək üçün 2016/679 saylı Ümumi məlumatların qorunması qaydası (“GDPR”) və digər müvafiq qanun və qaydalar, Səhiyyə Nazirliyinin 3359 (“Qanun”) və onun törəmə müəssisələrinin təşkili və vəzifələri barədə Hökumət Fərmanı 663, Özəl Xəstəxanalar Sərəncamı və digər Sağlamlıq İdarələri və digər qüvvədə olan qanun və qaydalar.

1.Fərdi məlumatların qəbulu və emalı, həmçinin işlənmə məqsədləri:

 Şəxsi məlumatlarınız şifahi, yazılı, vizual və ya elektron mühitdə, bir çağrı mərkəzi, veb sayt, şifahi, yazılı və ya digər oxşar kanallar vasitəsi ilə toplanır və qəbul edilir, ictimai sağlamlığı qorumaq kimi, profilaktik tibb, tibbi diaqnostika, müalicə və texniki xidmət. Acıbadem Tibbi Şirkətlər Qrupu tərəfindən təklif olunan və ya Acıbadem Tibbi Şirkətlər Qrupunun fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq tibbi xidmətlər və maliyyələşdirmənin planlaşdırılması və idarə olunması üçündür.Ümumi məlumatlarınız və fərdi məlumatlarınız, xüsusən də sağlamlığınızla əlaqəli məlumatlar Qrup tərəfindən aşağıda göstərilənlər daxil olmaqla müxtəlif məqsədlər üçün məhdud dərəcədə işlənə bilər:

Sizin şəxsiyyət məlumatlarınız və məlumatlar: Adınız, soyadınız,  TR identifikasiya nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqəniz, pasportunuz və ya müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəniz, doğum tarixi və yeri, ailə vəziyyəti, cinsi, sosial təminat və ya xəstənin protokol nömrəsi və sizin şəxsiyyətinizi müəyyən edə biləcək digər şəxsiyyət məlumatları; və                                                                               

Əlaqə məlumatlarınız: Çağrı mərkəzi standartlarına uyğun olaraq müştəri xidmətləri şöbələrində və ya xəstələrə xidmət şöbələrində saxlanılan ünvanınız, telefon nömrəniz, e-poçt adresiniz və digər əlaqə məlumatlarınız, həmçinin şifahi görüşlərinizin və ya zənglərinizin qeydləri. e-poçt, yazı və ya digər rabitə vasitələri ilə bizimlə əlaqə qurduqdan sonra toplanan; və

Hesab məlumatlarınız: bank hesabınızın nömrəsi, IBAN nömrəniz, kredit kartı məlumatlarınız, göndərmə məlumatlarınız və digər oxşar maliyyə məlumatlarınız və məlumat; və

Şəxsi tibbi sığorta məlumatlarınız və Sosial Müdafiə məlumatlarınız və səhiyyə xidmətlərini maliyyələşdirmək və planlaşdırmaq üçün lazım olan məlumatlar; və

 Kamera qeydləriniz və klinikalarımıza və ya tibb mərkəzlərimizə gələrkən təhlükəsizlik və audit məqsədləri üçün çəkilmiş və saxlanılan şəkillər; və

Park yerindən istifadə edirsinizsə, avtomobilinizin nömrəsi; və

Sağlamlığınız haqqında  tibbi məlumat: Sağlamlığınız və intim həyatınız haqqında şəxsi məlumatlarınız, tibbi diaqnostika zamanı və ya nəticədə alınan və toplanan, müalicə və qulluq, laboratoriya testlərinizin nəticələri daxil olmaqla, bunlarla məhdudlaşmır, tibbi müayinə məlumatları, təyinat yerləri haqqında məlumat, check-up məlumatları, məlumatlar və resept məlumatları; və

 Aşağıdakı veb saytlarda təqdim etdiyiniz və ya əlavə etdiyiniz sağlamlıq məlumatlarınız və digər şəxsi məlumatlarınız;

www.acibademinternational.com

http://www.acibadem.ae/

http://www.acibadem.fr/

http://www.acibadem.com.ru/

http://acibadem.ge/

http://www.acibadem.bg/

http://www.acibadem.mk/

http://acibadem.hr/

http://www.acibadem.rs/

http://www.acibadem.ba/

http://www.acibadem.al/

http://acibadem.com.ro

http://acibadem.com.de

http://acibadem.ir

https://www.acibadembeautycenter.com/

https://www.acibademevent.com/

 Acıbadem-də və ya Acıbadem Medical Group-un hər hansı bir şirkətində iş üçün müraciət etdiyiniz zaman, şəxsi məlumatlarınız və məlumatlarınız, o cümlədən təqdim etdiyiniz bioqrafik məlumatlar, və Acıbadem Medical Group-un bir işçisi və ya əlaqəli işçisisinizsə, Əmək müqaviləniz və işə meyliniz barədə hər cür şəxsi məlumatlarınız.

Acıbadem Qrup tibbi şirkətlər tərəfindən əldə edilən bütün şəxsi məlumatlarınız (məhdudlaşdırılmadan, şəxsi məlumatlarınız da daxil olmaqla) aşağıdakı məqsədlər üçün işlənə bilər:

Şəxsiyyətinizin təsdiqlənməsi,

İctimai sağlamlığın qorunması, profilaktik tibb, tibbi diaqnostika, müalicə və təmir, tibbi xidmətlərin planlaşdırılması və idarə edilməsi və maliyyələşdirilməsi,

Müvafiq qanun və qaydalara uyğun olaraq Səhiyyə Nazirliyi və digər aidiyyəti dövlət qurumları və idarələri ilə məlumat mübadiləsi, və

Klinikalarımızın və tibb mərkəzlərimizin daxili əməliyyatlarını və gündəlik fəaliyyətlərini planlaşdırma və idarə etmək, və

Klinika rəhbərliyi şöbələri tərəfindən xəstələrin məmnuniyyət dərəcəsini ölçmək, artırmaq və öyrənmək, xəstələrin hüquqlarını və xəstələrin təcrübələrini qorumaq, və                                                                                           

Dərmanların alınması, və

Əgər görüş təyin etmisinizsə,  görüşün təfərrüatlarını vermək, və

Risklərin idarə edilməsi və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi, və

Tibbi xidmətlərin gələcək inkişafı üçün təhlillər, və

Tibbi xidmətlərinizin xəstələrə qulluq şöbələri tərəfindən maliyyələşdirilməsi, maliyyə və marketinq, tibbi müayinəniz üçün ödəniş, diaqnostika və müalicə, Proqramda iştirak etmək üçün müraciətiniz çərçivəsində özəl sığorta şirkətləri ilə məlumat mübadiləsi,və

Tədqiqat, və

Qanuni, tənzimləyici tələb və şərtlərə uyğunluq, və

Tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilməsi prosesində özəl sığorta şirkətlərinə məlumatların verilməsi, və

Keyfiyyət şöbələri tərəfindən risklərin idarə edilməsi və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi,  xəstələrə qulluq vəinformasiya sistemləri, və

Xidmətlərimizə əsaslanan xəstə baxımı, maliyyə və əlaqəli şöbələr tərəfindən hesabların təqdim olunması, habelə müqavilə bağladığınız qurum və firmalarla əlaqələrinizin təsdiqlənməsi, və

Kampaniyalarda iştirak və kampaniya haqqında məlumatların açıqlanması, həmçinin veb və mobil kanallarda, Media və Rabitə şöbələrində, və Çağrı mərkəzində xüsusi məzmunun hazırlanması və ötürülməsi, ayrıca fərdi və mücərrəd üstünlüklər.

Müvafiq qanun və qaydalara uyğun olaraq əldə edilmiş və işlənmiş şəxsi məlumatlarınız, Acıbadem və ya Acıbadem Medical Group-un fiziki arxivlərinə və / və ya məlumat sistemlərinə köçürülə bilər və həm rəqəmsal (onlayn) həm də oflayn platformlarda saxlanıla bilər.

2. Şəxsi məlumatların ötürülməsi

Şəxsi məlumatlarınız  Acıbadem Tibbi Şirkətlər Qrupuna və ya özəl sığorta şirkətlərinə, Səhiyyə Nazirliyi və alt qurumlarına, Sosial Müdafiə Agentliyinə, Təhlükəsizlik Ümumi Müdirliyinə və digər təhlükəsizlik qüvvələrinə, Nüfus və Əhali Siyahısı Baş İdarəsinə, Türk Əczaçılar Dərnəyinə, məhkəmələrə və digər hüquqi qurumlara, mərkəzi orqanlara və və s..şirkətlərə ötürülə bilər. Acıbadem sizin razılığınızla və sizin razılığınızla məhdudlaşdıqda, fərdi məlumatlarınızı üçüncü tərəflərə, səlahiyyətli nümayəndələrinizə və agentlərinizə, habelə hüquqşünaslar, vergi və maliyyə məsləhətçiləri və müfəttişləri də daxil olmaqla, məsləhət verən üçüncü şəxslərə ötürə bilər; habelə yuxarıda göstərilən məqsədlər üçün tibbi xidmətləri daha da inkişaf etdirmək və ya təmin etmək üçün bizimlə iş birliyi quran iş ortaqlarımız, və digər üçüncü tərəflər, o cümlədən tənzimləyici və nəzarət orqanları, habelə yuxarıda sadalanan məqsədlər üçün rəsmi orqanlar, Qanuna uyğun olaraq, GDPR və digər tətbiq olunan qanun və qaydalar.

3. Fərdi məlumatların alınması üsulları və qanuni səbəblər

“Şəxsi məlumatlarınız yuxarıda sadalanan məqsədlər üçün və Acıbademin qanunlar çərçivəsində fəaliyyətinə daxil olan bütün növ işlərin icrası üçün hər növ şifahi, yazılı, vizual və ya elektron mühitdə toplanır və işlənir,

  və buna görə Acıbadem-in bütün növ müqavilə və hüquqi öhdəliklərinin və öhdəliklərinin tam və lazımi şəkildə yerinə yetirilməsi üçün. Şəxsi məlumatlarınızı toplamaq və qəbul etmək üçün qanuni səbəblər aşağıdakı müddəalardır:”

Fərdi məlumatların qorunması qanunu No. 6698,

Ümumi məlumatların qorunması qaydası 2016/679 (“GDPR”)  və Əsas Sağlamlıq Xidmətləri Qanunu No. 3359,

Səhiyyə Nazirliyinin və onun filiallarının 663 saylı təşkilatı və vəzifələri barədə Hökumət Fərmanı,

Özəl klinikaların tənzimlənməsi,

Fərdi tibbi məlumatların işlənməsi və məxfiliyinin qorunması qaydaları,

Səhiyyə Nazirliyinin digər qaydaları və digər tətbiq olunan qanun və qaydalar. 

Bundan əlavə, Qanunun 6-cı maddəsinin 3-cü bəndində göstərildiyi kimi, sağlamlıqla əlaqəli fərdi məlumatlar məxfiliyə riayət etməklə və ya səlahiyyətli rəsmi qurumlar tərəfindən işlənə bilər, və müvafiq məqsəd üçün əvvəlcədən razılıq almaq məcburiyyəti olmayan təşkilatlar tərəfindən, yalnız ictimai sağlamlığının qorunması, profilaktik tibb, tibbi diaqnoz, müalicə və təmir, tibbi xidmətlər və maliyyələşdirmənin planlaşdırılması və idarə olunması üçündür.”

4. Şəxsi məlumatların qorunması ilə bağlı hüquqlarınız

Qanuna, GDPR-yə və digər müvafiq qanun və qaydalara uyğun olaraq, aşağıdakı hüquqlara sahibsiniz:

 Şəxsi məlumatlarınızın  işlənib-işlənməməsini öyrənin, və

 Şəxsi məlumatlarınız işlənirsə, bununla əlaqəli məlumat istəyin, və

Şəxsi sağlamlıq məlumatlarına və məlumatlarına daxil olmaq və tələb etmək imkanı, və

Fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədini və təyinatı üzrə istifadə olunub-olunmamasını öyrənmək, və

 Şəxsi məlumatlarınızın ötürüldüyü ölkədə və ya xaricdə yaşayan üçüncü şəxslər haqqında məlumat əldə edin, və

Şəxsi məlumatlarınız natamam və ya səhv işlənibsə, düzəliş və ya əlavə edilməsini tələb edin, və

 Şəxsi məlumatlarınızın silinməsini və ya məhv edilməsini tələb edin, və

Xahiş edin, şəxsi məlumatlarınızın əvvəllər ötürüldüyü üçüncü şəxslərə,

natamam və ya səhv işlənmə halında şəxsi məlumatlarınızın düzəldilməsi və ya əlavə edilməsi və / və ya fərdi məlumatlarınızın silinməsi və ya məhv edilməsi barədə məlumat verilsin, və

Yalnız avtomatik sistemlərdən istifadə edərək işlənmiş fərdi məlumatlarınızın təhlili nəticəsində maraqlarınıza zidd ola biləcək hər hansı bir nəticəyə etiraz bildirin.

Hər hansı bir zamanda yuxarıda göstərilən hüquqlarınızdan birini və ya bir neçəsini istifadə edirsinizsə, təqdim etdiyiniz rabitə məlumatları və məlumatlarından istifadə edərək müvafiq məlumatlar sizə yazılı və ya elektron formada aydın və anlaşılır bir şəkildə çatdırılacaqdır.

5.Məlumat təhlükəsizliyi

Acıbadem, şəxsi məlumatlarınızı məlumat təhlükəsizliyi standartlarına və prosedurlarına uyğun olaraq alınması lazım olan bütün texniki və inzibati təhlükəsizlik tədbirlərinə tam və ciddi şəkildə qoruyur. Sözügedən tədbirlər və təhlükəsizlik tədbirləri texnoloji imkanları nəzərə alaraq ehtimal olunan risklərə uyğun səviyyədə aparılır və təmin edilir.

6. Şikayətlər və rabitə

Şəxsi məlumatlarınız mövcud texniki və inzibati seçimlər daxilində qorunur,

texnoloji imkanları nəzərə alaraq ehtimal olunan risklərə uyğun səviyyədə lazımi tədbirlər və təhlükəsizlik tədbirləri görülür və təmin edilir.

Burada təqdim olunan “Şəxsi məlumatların qorunması haqqında qanun və / və ya GDPR müraciət forması” nı dolduraraq, hüquqi tələblərinizi ötürə və təqdim edə bilərsiniz:

 Fahrettin Kerim Gökay Cad. №: 49 Altunizade, Istanbul, Turkey, ünvanına  ərizə ilə birlikdə yaş imzanızla və zərfdə, yük kuryer xidməti ilə  “Korporativ Katiblik” şöbəsinə müraciət edməklə,  və ya “Fərdi məlumatların qorunması haqqında Qanuna uyğun olaraq məlumat tələbi” qeydiylə və ya “GDPR-yə uyğun məlumat üçün müraciət” ifadəsi ilə göndərməklə, və ya                                                                                       

(ii) notarius vasitəsilə göndərməklə, və ya

(iii)  etibarlı elektron vasitələrlə və ya mobil imza ilə acibademsaglik@hs02.kep.tr ünvanına, qeydli e-poçt və ya sistemimizdə qeydiyyatdan keçmiş e-poçtunuzla göndərməklə və / və

(iv) məktubu məktubun mövzusu ilə “word” və ya “pdf” formatında etibarlı bir elektron imza ilə imzalayaraq:”Fərdi məlumatların qorunması qanununa uyğun olaraq məlumat tələbi” və ya”GDPR-ya  uyğun olaraq məlumat tələbi”, Acıbadem-ə kisiselveri@acibadem.com.tr ünvanından göndərilən və ya                                                                                          

Qanuni tələblərinizi Qanuna və / və ya GDPR-ə uyğun olaraq “Fərdi məlumatların qorunması haqqında Qanuna və / və ya GDPR-ə uyğun olaraq müraciət formasını” dolduraraq formada göstərilən rabitə vasitələrindən istifadə edərək bizə göndərməyinizi xahiş edirik.                                                  

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar