Braxiterapiya - ACIBADEM Sağlamlıq Qrupu

Braxiterapiya

Braxiterapiya xarici radiasiya terapiyasından əvvəl və sonra şişə tətbiq edilən radiasiya dozasını artırmaqla pozuntu halların yerində nəzarəti artırmaq üçün istifadə edilən üsuldur. Buna baxmayaraq bu həmçinin qeyd edilən müalicə üçün vəziyyətin uyğun olduğu xəstələrdə müalicə məqsədləri üçün istifadə oluna bilər.

Braxiterapiyada, radioaktiv mənbələr unikal metod vasitəsilə şişdə və hədəflənən toxumalarda yerləşdirilir və bununla da mənbə ətrafı dozaların məhdudlaşdırılması təmin edilir.

Radiasiya onkologiyasının tətbiqində istifadə edilən texnikalar:

  • IGRT : Tomoqrafiya yönümlü radiasiya terapiyası
  • IMRT : Güclü modulyasiya olunmuş radiasiya terapiyası
  • Konformal radioterapiya: 3D Konformal radioterapiya
  • SRT / SRS : Stereotaktik radioterapiya / Stereotaktik radiocərrahiyyə

Radioterapiya üzrə tətbiq sahələri

Xəstəlik vəziyyətindən asılı olaraq radioterapiyanı iki əsas qrupa bölmək mümkündür.

Müalicəvi radioterapiya

Xəstəlik barədə əldə olunan məlumatlara əsasən, bu xəstəliyin tam şəkildə müalicə edilməsi hallarında tətbiq edlir. Bu həmçinin ayrılıqda və ya cərrahi və/ və ya kimyəvi terapiya ilə birgə tətbiq edilə bilər.

Palliativ radioterapiya

Xəstəliyi tam şəkildə aradan qaldırmaq mümkün olmadığı hallarda tətbiq edilir. Məqsəd ciddi və kompleks xəstəliklə üzləşən şəxslər üçün ağrının qarşısını almaq və minimuma endirmək və onların həyat keyfiyyətlərini artırmaqdır. məsələn xəstənin sümük ağrıları radioterapiya vasitəsilə azaldıla bilər. Qanlı şişlərə tətbiq edilən radioterapiya ilə nəzarət etməklə qan itkisi aradan qaldırıla bilər. Bu radioterapiya növündə tətbiq edilən radiasiya dozası müalicəvi radioterapiyada verilən dozadan daha azdır. Bundan əlavə müalicə müddəti də daha qısadır.

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar