Cyberknife

Cyberknife

Xərçəng toxumaların müalicəsində sub-millimetr ölçü dəqiqliyi

CyberKnife bədənin istənilən yerində xərçəngin müalicəsində sub-millimetr ölçü dəqiqliyi təklif edən qabaqcıl texnoloji radiocərrahiyyə sistemdir.

CyberKnife kompleks cərrahiyyə tələb edən çoxsaylı şişlərdə və cərrahi yolla müalicə oluna bilinməyən şişlərin müalicəsində istifadə edilir. Onun sub-millimetr ölçü dəqiqliyi şişi əhatə edən sağlam toxumalara potensial zədələnmələri minimuma endirir. CyberKnife dəqiq radiasiya tətbiqini təmin etməklə prosedur ərzində şişin hərəkətinə uyğunlaşdırmaq üçün xəstənin nəfəsalma hərəkətlərinə nəzarət edir və izləyir.

CyberKnife müalicəsi ağrısızdır və hər hansı anestesiya tətbiqinə ehtiyac duyulmur. Xəstələr müalicənin tamamlanmasından dərhal sonra gündəlik həyatına qayıda bilər.

CyberKnife nədir?

CyberKnife millimetrdən artıq dəqiqliklə xərçəng müalicəsini həyata keçirmək üçün hazırlanmış radiocərrahiyyə sistemidir. Bu sistem vasitəsilə, radiasiya şüaları yüksək radiasiya dozası ilə beyin və bədənin xərçəng sahələrini müalicə etməyə yönəlir. Eyni zamanda normal toxumalar maksimum dərəcədə radiasiya effektindən qoruna bilir. Bu kompüter vasitəsilə nəzarət edilən robot texnologiyası praktiki olaraq yüzlərlə fərqli bucaqlardan radiasiyası tətbiq etmək üçün xəstənin müvafiq ətraflarında rəqs edir və fırlanır. Əsasən, CyberKnife sənaye sektorunda istifadə edilən robotlara yerləşdirilmiş qabaqcıl xətti akseleratordur. Bu normal toxuma üçün maksimum müdafiəni təmin edərək yüksək dozada radiasiyanı tətbiq etmək üçün xüsusən çətin girilən yerlərdə, beyin və bədənin xərçəngə tutulmuş sahələrinə yönələn radiasiya şüalarını istifadə edən Stereotaktiki radiocərrahiyyə (SRC) qurğusudur. Koordinatlar vasitəsilə tapılan hədəflərin müalicəsi kimi açıqlana bilən SRC üç ölçülü koordinatları müəyyən etdikdən sonra yüksək radiasiya dozası ilə bir sessyada şişi tam məhv edir. bu müalicə birdən artıq sessiyada tətbiq edilən zaman (ümumilikdə 3-5 sessiya) bu Stereotaktiki Radioterapiya (SRT) adlanır.

Hansı mütəxəssislər CyberKnife müalicəsini həyata keçirə bilər?

Cyberknife müalicələrini tətbiq edən mütəxəssislər radiasiya onkologiyası mütəxəssisləridir. Buna baxmayaraq, radiasiya onkologiyasına dəstəyi təmin edən və xəstələr üçün müalicənin daha effektiv və rahat qaydada həyata keçirilməsi məqsədilə müalicənin keyfiyyəti üzrə məsuliyyət daşıyan tibbi həkim mütəxəssislər, müalicə qurğularından istifadə edən radioterapiya texnikləri və xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və müalicə üzrə bütün növ suallara cavab verək və prosedurlar üzrə sualları cavablandırmaq üçün müvafiq həkimlərə yardım edən tibb bacıları bu prosedura cəlb edilir.

CyberKnife hansı növ xərçəngin müalicə edilməsi üçün istifadə edilir?

CyberKnife hər hansı mövqe və ölçü hüdudu olmadan beyin və baç-boyun regionunun bütün lezyonlarında (zədələnmələrində) istifadə edilə bilər. Bu əsasən bədxassəli və xoşxassəli şişlər, metastazlar, arteriya damar qüsurları və bir sıra funksional xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir.

 • Bu qurğu həmçinin ağciyər xərçəngləri, prostat xərçəngləri, baş və boyun xərçəngi, onurğa xərçəngi, mədəaltı vəz xərçəngi və kiçik ölçüdə olan metastazlarda istifadə edilə bilər, lakin digər üsullarla, nəfəs almaqla və ya bağırsaq hərəkəti ilə yerini dəyişən şişə malik ağciyər və qaraciyət xərçəngləri, əvvəllər müalicə oluna bilinməyən və ya digər zədələnməyə səbəb olan cərrahi əməliyyat vasitəsilə müalicə oluna bilən və gözün cərrahi yolla çıxarılmasını tələb edən gözətrafı şişlər və radiasiyaya həssas olan onurğa qüsurlarının müalicəsində istifadə edilə bilməz.
 • Bu metod radioterapiya qəbul etmiş, lakin eyni sahədə xəstəliyin təkrar ortaya çıxmış xəstələr üzərində istifadə edilir.

CyberKnife xəstəyə nə verir?

CyberKnife əməliyyat oluna bilinməyən sahələrə girilməsi çətin olan lezyonlar üçün müvafiq müalicə hesab edilir.

 • Bu cərrahiyyə tələb etməyən və ya kompleks cərrahiyyə tələb edən və ya əməliyyat edilə bilinməyən şişlər üçün müvafiq seçimdir.
 • Sistem millimetrk ölçülərdə həssaslıqla müalicəni həyata keçirir və sağlam toxumanın zədələnmə riskin azaldır.
 • Sürətli müalicə 1-5 tətbiq sessiyaları ilə təmin edilir.
 • Müalicə müddəti ərzində şiş və xəstələrin hərəkətləri ani görüntü sistemi və kompüter nəzarətli robot texnologiyası ilə nəzarət altında saxlanılır. Baş verən dəyişikliklər asanlıqla aşkar edilir və bərpa edilir.
 • CyberKnife xəstənin nəfəsalmasına və şişin hərəkətinə nəzarət edir, bunun nəticəsində həssas korreksiya tədbirlərini görür və müvafiq olaraq radiasiya terapiyasını tətbiq edir.
 • Eyni zamanda çoxsaylı şişlər müalicə edilə bilər.
 • Bu ağrısız prosesdir və anestesiya tələb etmir.
 • Xəstənin xəstəxanada yatırılmasına ehtiyac yoxdur və tez bir zamanda gündəlik həyatına qayıda bilər.

CyberKnife qurğusunu tanıyaq

CyberKnife radiocərrahiyyə sistemi xərçəngin müalicəsi üçün hazırlanmış qurğudur. Əsasən 6 qovşaqlı sənaye robotu üzərində yerləşdirilmiş 6MV rentgen hasil edən 140 kq-lıq xətti akselerator və 6 vəziyyətə dəyişdirilə bilən robotik xəstə yatağından ibarətdir. Robot 0.2 mm həssaslığa malikdir. Hədəfi müəyyən etmə kombinasiyası və bələdçiliyi təmin edən nəzarətli robot sistemli CyberKnife tomoqrafiyası ilə, şişlər çox həssas dərəcədə radiasiya tətbiqinə məruz qalır.

CyberKnife necə tətbiq edilir?

CyberKnife cərrahi prosedur olmadan xəstələr üzərinə plastik maska yerləşdirməklə tətbiq edilir. Müalicə ərzində xəstə 6 ölçüdə yerləşdirilə bilən robot nəzarətli stola uzanır. Təsvirin alınması sistemi şişin yerini müəyyən edir, onu izləyir və zəruri olduqda xəstənin pozisiyasının dəyişməsinə nəzarət edir, nəfəsalma ilə yerini dəyişən ağciyər və qaraciyər şişlərini həssaslıqla müalicə edir. Müalicə zamanı xəstənin müntəzəm olaraq nəfəsini alıb- buraxmasına ehtiyac yoxdur. Sistem müalicədən əvvəl alınmış kompüterli tomoqrafiya və maqnit rezonans təsvirlərlə müalicə zamanı əldə edilmiş ani təsvirlərin müqayisəsini aparır. Əldə edilən şiş koordinatları kompüterin köməyi ilə ani olaraq qiymətləndirilir və radiasiya dozası tənzimlənir. Bununla müalicə xəstə tərəfindən kiçik hərəkətlərin təsirinə məruz qalmır. Müalicə şişlə məhdudlaşdırıldıqda, əhatəli sağlam toxumaların zədələnməsi minimuma endirilir.

    CyberKnife millimetr dəqiqliklə bədəndə xərçəngi müalicə etmək üçün hazırlanmış dünyanın birinci və yeganə robotlaşdırılmış radiocərrahiyyə sistemidir. Bu sistem sayəsində, beyində və bədəndə kanserogen sahələr yüksək radiasiya dozası ilə müalicə edilə bilər. Normal toxumalar radiasya təsirindən maksimal dərəcədə qorunur. Müalicə qurğusu kompüter-nəzarətli robot texnologiyasından istifadə etməklə xəstənin bədən üzvləri üzərində sanki rəqs edir və yüzlərlə bucaqlardan radiasiya tətbiq etməklə müalicəni həyata keçirir. CyberKnife bir çox qabaqcıl yüksək texnologiyaları özündə birləşdirən alt-sistemlərdən təşkil edilmişdir. Özünün tomoqrafiya sistemi vasitəsilə şiş yerini müəyyən etmək imkanına malik CyberKnife yüksək dəqiqlikli kompüter nəzarətli robot sistemi və müasir robotik xəstə pozisiyalaşdırma sistemidir. Bütün qeyd edilən sistemlər yüksək dəqiqliklə şişin müalicəsini asanlaşdırır.

Müalicə şərtləri hansılardır?

CyberKnife radiasiya terapiyasının müvafiq hesab edildiyi bədənin istənilən yerində şiş və lezyonların müalicəsi üçün FDA tərəfindən təsdiq edilmişdir. Buna baxmayaraq, xəstələr qeyd edilən müalicənin onlar üçün düzgün seçim olub-olmamasını müəyyən etmək üçün həkimləri ilə məsləhətləşməlidirlər. CyberKnife vasitəsilə müalicə edilə bilən hallara aşağıdakılar daxildir:

 • İlkin və metastazlı beyin şişləri
 • Onurğa xərçəngi
 • Onurğa beyni xərçəngi
 • Yumşaq toxuma xərçəngləri (Ağciyər, böyrək, qaraciyət, mədəaltı vəz)
 • Akustik neyromalar
 • Meningiomalar və kəllə əsası şişlər
 • Hipofiz şişlər
 • Təkrar ortaya çıxan və qalıq şişlər
 • Arteriya damar qüsurları (AVM)
 • Trigeminal neyralgiya kimi funksional qüsurlar

CyberKnife üstünlükləri hansılardır?

 • Ağrısız müalicə
 • CyberKnife radiocərrahiyyə sistemi vasitəsilə radiasiya müalicəsi ilə əlaqəli heç bir ağrı hiss edilmir.
 • Çərçivəsizlik
  CyberKnife qurğusunun müalicə zamanı xəstənin pozisiyasına uyğunlaşmaq qabiliyyəti digər stereotaktiki texnikalarla istifadə edilən bərk metal başlıq çərçivəsi ilə əlaqəli ağrılar və narahatlıqları aradan qaldırır.
 • Bütün bədən müalicə imkanı
  CyberKnife unikal dizaynı radiocərrahiyyə sahəsində tam yeni yanaşma olaraq bütün bədəndə şiş və ya lezyonların müalicəsinə imkan yaradır. Radiasiya müalicəsi ağciyər, qaraciyər, böyrək və digər orqanlar, və həmçinin beyin və onurğa kimi yumşaq toxumalara tətbiq edilə bilər.
 • Ambulator müalicə
  CyberKnife müalicəsi ənənəvi cərrahiyyə ilə əlaqəli ağırlaşmalar riski və bərpa üçün vaxt itkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. CyberKnife həmçinin mərhələli radiocərrahiyyəni həyata keçirə bilir ki və burada ümumi radiasiya dozası bir neçə gün ərzində iki dozadan beş daha kiçik dozalara ayrılır. Bu xüsusən Radiasiya onkologiyasını ətraf toxumalara daha yaxşı tətbiq etməklə daha həssas sahələr və ya daha böyük şişləri müalicə etmək üçün müvafiq hesab edilir. Müalicədən sonra, bir çox xəstələr evlərinə yazılır və öz gündəlik fəaliyyətlərini davam etdirir.

Radiasiya onkologiyasının tətbiqində istifadə edilən texnikalar

SRT/SRS:

Koordinatlar vasitəsilə müvafiq hədəfin müalicəsini həyata keçirən stereotaktiki radiocərrahiyyə (SRS) hədəfin 3-D koordinatlarının müəyyən edilməsindən sonra yüksək radiasiya dozası vasitəsilə vahd sessyada şişi tam aradan qaldırır. Qeyd edilən müalicə üsulu daha artıq sessiyalarda (ümumilikdə 3-5 sessiya) tətbiq edildiyi təqdirdə bu üsul Stereotaktiki Radioterapiya (SRT) adlanır.

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar