» Əməliyyatdaxili 3 Tesla MRT Müayinəsi
Əməliyyatdaxili 3 Tesla MRT Müayinəsi

Əməliyyatdaxili 3 Tesla MRT Müayinəsi

Cərrahi əməliyyatlar zamanı daha sürətli tomoqrafiya

Əməliyyatdaxili 3 Tesla MRT müayinəsi beyin cərrahiyyəsi zamanı daha sürətli və daha dəqiq məlumatı təmin edir və beyin şişlərin cərrahi yolla çıxarılmasına imkan yaradır.

Tam bədən tomoqrafiyası zamanı istifadə edilməklə yanaşı, Əməliyyatdaxili 3 Tesla Magnetom Trio TİM MRT qurğusu beyin cərrahi əməliyyatları zamanı sürətli tomoqrafiyanı təmin etməklə şişlərin tam olaraq çıxarılmasını asanlaşdırır. Qeyd edilən sistem əməliyyat zamanı tomoqrafiya çəkilişinə imkan yaradır və cərraha cərrahi sahəni bağlamazdan əvvəl və xəstənin ayılmasına ehtiyac duyulmadan steril mühitdə istənilən sahəni yoxlamasını təmin edir. Bu metod cərrahı daha çətin girilən sahələrdə belə şişin ölçüsü və yeri barədə dəqiq məlumat verir. funksional sahələrin zədələnməsi və səhv yerin əməliyyat edilməsinin və bütün qalıqların tam olaraq aradan qaldırıla bilməməsi kimi risklərin aradan qaldırılması ilə ikinci əməliyyatın həyata keçirilməsinə ehtiyac duyulmur.

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar