Mridian – Viewray

Mridian – Viewray

MRIdian® Linac təsvirin idarə edilməsi üzrə lövhəyə birləşdirilmiş MRT ilə birlikdə dünyanın ilk radoterapiya qurğusudur. Qeyd edilən qurğu müalicədən əvvəl və müalicə ərzində davamlı və real vaxt əsasında tomoqrafiya təsvirlərini təmin edə bilər.

Viewray nədir?

MRIDian® eyni zamanda xərçəng xəstələrinin təsvirini ala bilən və onları müalicə edə bilən dünyanın birinci MRT- idarəli radiasiya terapiya sistemidir. Radiasiya tətbiq edilən zaman şişin yeri və formasını hədəfləmək və izləmək üçün təmin edilmiş proqram təminatı ilə birlikdə kompakt dizaynda MRT texnologiyalı Linac qurğusunu özündə birləşdirən radioterapiya həllidir.

Viewray Prosesi

Şərti radioterapiya kimi, xəstə stola yerləşdirilir. Hədəflənmiş toxumalar üzərində MRT həyata keçirilir. Şişli regionlar və ətrafında olan sağlam toxumalar MRT-nin köməyi ilə aydın qaydada təsvir edilə və aşkarlana bilər. Hədəfli toxumalar və ətrafındakı sağlam toxumalar dəqiq doza ilə radiasiya edildikdən sonra müalicəyə başlanılır. Real vaxt əsaslı təsvir həkimlərə irradiasiya zamanı müalicə prosesinə nəzarət etmələrinə yardım edir. Hədəflərin və ya sağlam toxumaların kliniki cəhətdən zəruri hərəkətlərini aşkar etdikdə, həkim xəstənin hədəfini və kritik strukturlarını təkrar kontur daxilinə alır və xəstələr müalicə yatağında yerləşdirilməklə yeni müalicə metodunu planlaşdırır.

MRİdian Linac və şərti Linac-əsaslı müalicə arasındakı fərqlər hansılardır?

 • İnteqrasiyalı MRT sistem davamlı və real vaxt əsaslı təsviri təmin edir.
 • Dəqiq yumşaq toxuma təsviri
 • Əhatəli sağlam toxumalara daha az radiasiya
 • Sürətli onlayn adaptiv müalicənin planlaşdırılması
 • Yüksək doza və dəqiq irradiasiya imkanı
 • Daha az müalicə sessiyası
 • Müdaxiləli və baha marketlər, toxuma enləndirici avadanlıqlardan istifadə edilməməsi

Viewray üstünlükləri hansılardır?

Viewray eyni qurğuda Linac və MRT-ni birləşdirən yeni texnologiya dəstidir. Viewray müalicəsinin üstünlükləri aşağıdakı kimidir:

 • Şişin aydın görülməsini və xəstənin tənzimlənməsi imkanlarını artırır, şişi izləyir və ona və normal bədən hərəkətlərinə nəzarət edir
 • Real vaxt rejimində stolüstü adaptiv radioterapiya planlaşdırılmasını təmin edir
 • Tətbiq edilən radiasiya dozasının dəqiq qeydlərini aparır
 • Müalicə ərzində davamlı və real vaxt rejimində yumşaq toxuma tomoqrafiyasını təmin edir
 • Müalicə ərzində video müşahidə aparır və bütün müalicə prosesləri və gedişatlarını qeydə alır.

Viewray vasitəsilə hansı xəstəliklər müalicə oluna bilər?

Döş, periaortik limfa düyünü, ağciyər, böyrək, sidik kisəsi çanaq limfa düyünü, baş-boyun, öd kanalı, mədə, serviks, böyrəküstü vəz, orbit, sümük, dalaq, ginekoloji çanaq, döş qəfəsi, aorta qövsü, mədəaltı vəz, ürək, prostat, mezenteriya, qarın (yumşaq toxuma), boyun limfa düyünü, düz bağırsaq, Parotid vəz, çanaq, onurğa, qida borusu, qalxanvari vəz, yoğun bağırsaq, qaraciyər, ətraflar, divararası limfa düyünü, çanaq, yumşaq toxuma, körpücüküstü, beyin, uşaqlıq, yan hissələr, qida borusu, dil limfa düyünləri, nazofarinks, yumurtalıqlar, qabırğa, timus.

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar