Xərçəng Müalicəsi (Onkologiyası)

Xərçəng Müalicəsi (Onkologiyası)

Biz xərçəngə qarşı birləşirik!

Bilirik ki, xərçənglə mübarizə həyatınızın ən çətin işi ola bilər. Bu beyniniz və bədəninizi yora bilən 24 saatlıq işdir. Çətin proseslə yanaşı, uğurlu nəticələr yüksək dəqiqlik və diqqət tələb edir. Acıbadem Healthcare Group olaraq, biz çoxistiqamətli yanaşmamız, təcrübəli heyət və qabaqcıl texnologiyalarımızla bütün zəruri müalicəni təmin edirik.

Sadiq komanda işinə əsaslanan çoxistiqamətli yanaşma xərçəng müalicəsinin əsasını təşkil edir.

Xərçəng müalicəsində ən effektiv həllər çoxistiqamətli yanaşmadan istifadə etməklə əldə edilir. Müxtəlif şöbə həkimlərinin konsultasiyası xərçəngin diaqnostikası və müalicəsi üçün çox vacibdir və yaxın komanda işinin qurulmasını tələb edir.

Çoxistiqamətli strukturlarda, müxtəlif şöbələrin mütəxəssisləri birləşir, birgə qərar qəbul edir və məsuliyyətlərini bölüşürlər. Bunun nəticəsində, çoxistiqamətli strukturla iş onkologiya sahəsində xərçəngin müalicəsi və müayinəsində daha uğurlu nəticələr əldə edir.

Acıbadem xəstəxanaları – dünya üzrə tanınmış texnologiya ilə xərçəng xəstələri üçün komanda

Acıbadem Healthcare Group olaraq, biz Türkiyəyə ən son texnologiyaları gətirmişik. Özümüzün yüksək texnoloji qurğularımız və bilik və təcrübəmiz sayəsində xəstələrimizə xərçəngin diaqnostikası və müalicəsində dünya üzrə istifadə edilən müasir texnologiyalar təklif edir.

Tibbi onkologiya təkcə xərçəng xəstələrinin müalicəsi deyil həm də xərçəngdən qoruma, xərçəng tomoqrafiyası və erkən diaqnostik tətbiqləri özündə birləşdirən elm sahəsidir.

Bundan əlavə, xərçəng diaqnostikası və müalicəsində, cərrahiyyə və radiologiya kimi fərqli sahələr arasında əməkdaşlıq mövcuddur. Xəstəyə yanaşma elmi məlumat xətti üzrə çoxistiqamətlilik şəklində planlaşdırılır.

Tibbi onkoloji müalicənin planlaşdırılması aşağıdakılara əsasən dəyişir:

  • Xərçəngin hüceyrə növü
  • İlk peyda olduğu orqan
  • Yayıldığı sahələr

Tibbi onkologiyada istifadə edilən müalicə növləri

Kimyəvi terapiya (Dərman terapiyası): Kimyəvi terapiya strukturlarda bəzi dəyişikliklər səbəbindən nəzarətsiz qaydada artan kanserogen hüceyrələri məhv etməyə yönəlir. Acıbadem Onkologiya Mərkəzlərində biz xəstələrimizi müalicə etmək üçün ən son texnologiyaları tətbiq edirik.

Hormon terapiyası: hormonal dərman vasitələri prostat və döş xərçəngləri kimi hormonlara qarşı həssas olan şişlərin müalicəsində istifadə edilir.

İmmun terapiyası (İmmun sistemi vasitəsilə müalicə): İmmun sisteminin təbii olaraq hasil etdiyi maddələr bədənin immune sistemini xəbərdar etməklə kanserogen hüceyrələri müəyyən etmək və məhv etməkdə istifadə edilir.

Hədəf-yönümlü bioloji terapiya: Xərçəng müalicəsində son onilliklərin ən vacib inkişafından biri yüksək təsirli bioloji terapiyanın inkişaf etməsidir. Qeyd edilən müalicə çox az yan təsirlərə malikdir və normal hüceyrələr deyil, kanserogen hüceyrələrdə mövcud olan hədəfləri müəyyən edir.

Radiasiya onkologiyası ionlaşdırıcı radiasiyadan istifadə etməklə xərçəng üzrə radiasiyasının təsirini, şişin davranışını və qeyd edilən sahədə tədqiqat işlərini əhatə edən sahədir. Radiasiya onkologiyası iki tətbiq sahəsinə malikdir: Radioterapiya və radiocərrahiyyə.

Radioterapiya (Şüa terapiyası)

Radioterapiya radiasiya ilə kanserogen toxuma və ya bir sıra qeyri-bədxassəli şişlərin müalicə metodu kimi təyin edilir. Buna həmçinin radiasiya terapiyası və ya şüa terapiyası kimi müraciət edilir. Radioterapiyada istifadə edilən şüalar kanserogen hüceyrələrin artmasının qarşısını almaq və ya onları məhv etmək üçün istifadə edilir.

Radioterapiyanın tətbiq sahələri

Müalicəvi radioterapiya: Xəstəlik barədə toplanan məlumata əsasən bu xəstəliyin tamamilə müalicə edilə biləcəyi hallarda tətbiq edilir. O tək və ya cərrahiyyət və ya kimyəvi terapiya ilə birgə tətbiq edilə bilər.

Palliativ radioterapiya: Xəstəliyin tamamilə məhv edilməsi mümkün olmadığı hallarda tətbiq edilir. Məqsəd xəstəliyin qarşısını almaq və ciddi, kompleks xəstəliklə üzləşən insanların həyat keyfiyyətini artırmaqdır.

Skalpelsiz və qansız cərrahi müalicə Şüalardan istifadə: Radiocərrahiyyə

Radiasiya onkologiyasının tətbiq sahələrindən biri olan radiocərrahiyyədə əsas məqsəd xəstə sahələrə bir çox aşağı enerjili şüaları istiqamətləndirməkdir. Məqsəd ətrafdakı sağlam toxumaları radiasiyanın zərərli təsirlərindən qorumaqla intensiv şüalarla kanserogen hüceyrələri kiçiltmək və ya məhv etməkdir.

Radiasiya onkologiyasının tətbiqində istifadə edilən texnikalar

İGRT: Tomoqrafiya əsaslı radiasiya terapiyası

İMRT: İntensiv modullu radiasiya terapiyası

Konformal radioterapiya: 3D konformal radioterapiya

SRT/SRS: Stereotaktik radiocərrahiyyə (SRS) yüksək radiasiya dozası vasitəsilə bir seansda şişin tam məhv edilməsinə yönəlir. Bu terapiya birdən artıq seanslarda (ümumilikdə 3-5 seans) tətbiq edildiyi təqdirdə, o Stereotaktik radioterapiya (SRT) adlanır.

Rapidarc: Rapidarc radioterapiya seans müddətini 15-30 dəqiqədən 2 dəqiqəyədək azaltmaqla xəstə üçün daha çox rahatlığı təmin edən yüksək texnologiyadır.

Braxiterapiya: Braxiterapiya xarici radioterapiyadan əvvəl və sonra şişə tətbiq edilən radiasiya dozasını artırmaqla pozuntuya local nəzarəti artırmaq üçün istifadə edilən üsuldur.

Tək dozalı radiasiya terapiyası: Tək dozalı radioterapiya yalnız hormone terapiyası ilə müalicə olunan xəstələrdə cərrahi əməliyyatdan sonra ən azı 3 həftə ərzində və ya onu tələb edən xəstələrdə kimyəvi terapiyadan sonra başladılır.

Radiasiya onkologiyasının tətbiqində istifadə edilən müalicə qurğuları

Trilogy: Trilogy qurğusu ən qısa zamanda və ən ideal şəkildə mütəxəssislər tərəfindən dəqiq müdaxilənin aparılmasına imkan verir. Bu xəstənin qısa müddət ərzində daha dəqiq müalicə alması mənasındadır.

MRİdian: Təsvirin idarə edilməsi üçün inteqrasiyalı daxili MRT-li dünyanın birinci radioterapiya qurğusudur. Bu qurğu müalicədən əvvəl və sonra davamlı və real-vaxt əsaslı təsviri təmin edə bilər.

Truebeam: Bu, sağlam toxuma və orqanları qoruyaraq sürətli və dəqiq şəkildə xərçəngi müalicə edən sistemdir. Truebeam qurğusunun ən zəruri xüsusiyyəti daha sürətli, daha təhlükəsiz və daha effektiv müalicəni təmin etməsidir.

CyberKnife: Bu, hətta millimeter ölçüsündə yüksək dəqiqliklə müalicə edə bilən robotlaşdırılmış radiocərrahiyyə sistemidir. Bu system vasitəsilə beyin və ya bədəndə kanserogen region radiasiya şüalarından fokal qaydada istifadə etməklə yüksək dozalarla müalicə edilə bilər. Bu prosedurda, sağlam toxumalar maksimum səviyyədə radiasiyanın yan təsirlərindən qoruya bilər.

Gamma Knife İcon: Gamma Knife radiasiya terapiyasının bir hissəsi kimi beyin şişləri və digər beyin anomallıqlarının müalicəsi üçün istifadə edilən stereotaktik intracranial radiocərrahiyyə texnikalarından biridir. Gamma Knife radiocərrahiyyəsində hədəflənən toxumalar tək seansda yüksək radiasiya dozası qəbul edir. Bu prosedurun məqsədi şişin böyüməsinin qarşısını almaqdır.

Cərrahi müalicənin tətbiq sahələri

Cərrahi onkologiyanın əhatə dairəsinə müalicəvi cərrahiyyə də daxildir. Buna baxmayaraq müalicəvi cərrahiyyənin tətbiqi üçün ilkin şərt pozuntunun ilk peyda olduğu orqan və ya limfa düyünləri ilə məhdudlaşmasıdır. Şişlər xəstələrdən tamamilə çıxarılır, bir şərtlə ki onun sərhədləri dəqiq müəyyən edilməlidir. Buna baxmayaraq şişin tam çıxarılmadığı hallar da olur. Belə hallarda, kütləni kiçiltmək üçün kiçiltmə cərrahiyyəsi tətbiq edilə bilər. Bundan əlavə az sayda olan metastazların çıxarılması xəstənin sağalması şansını artırır.

Da Vinci vasitəsilə robotlaşdırılmış cərrahiyyə

Da Vinci cərrahi robotla icra edilən laparoskopik əməliyyatlar Robotlaşdırılmış cərrahiyyə kimi tanınır. Qeyd edilən əməliyyatlar xəstəyə böyük üstünlüklər verir. Az ağrı, dəridə az çapıq, xəstəxanada az qalma kimi bütün laparoskopik əməliyyatların ümumi üstünlüklərinə əlavə olaraq, daha az qanama və əməliyyatın daha uğurlu olması halları müəyyən edilir. Da Vinci robotlaşdırılmış cərrahiyyə xüsusilə aşağıdakı əsas sahələrdə tətbiq edilir: Ginekologiya, ginekoloji onkologiya, Urologiya, Ürək-damar cərrahiyyəsi, ümumi cərrahiyyə və otolarinqoloji cərrahiyyə.

Dəqiq müalicə istiqamətində ilk addım: Radioloji diaqnostika metodları

Dəqiq radioloji diaqnoz müalicənin necə yerinə yetirilməli olduğu barədə qərarın əsas hissəsini təşkil edir. Müasir texnikalar və qabaqcıl texnologiya, təcrübəli radiologiya komandası radioloji diaqnozun həyata keçirilməsi üçün çox vacibdir.

İxtisaslaşmış radioloji komanda ilə birlikdə, dəqiq diaqnostika üçün qabaqcıl texnologiyalardan istifadə çox vacibdir. Acıbadem Healthcare Group olaraq, biz bu prinsipə əsasən işləyir və yeni yüksək texnoloji avadanlıqlara malik bütün Acıbadem xəstəxanaları və ambulatory mərkəzlərdə diaqnostik avadanlıqları davamlı olaraq tibb sahəsində olan təkmilləşdirmələrə əsasən dəyişən yenilikləri izləyirik.

PET/KT

Sürətli və güvənli diaqnostika üçün: PET/KT qurğusu xüsusilə xərçəng müalicəsi üçün özünün erkən mərhələlərlə şişləri müəyyən etmək və qeyd edilən şişlərin bədxassəli və ya xoşxassəli olmasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir. Qurğu həmçinin nevroloji və kardioloji pozuntuların diaqnozu və müalicəsində istifadə edilir.

Erkən diaqnozda PET/KT: PET/KT erkən diaqnozda bir sıra əhəmiyyətli üstünlüklər təklif edir. Bu başlanğıc mərhələdə bir sıra pozuntuları müəyyən etmək imkanı yaradır. PET/KT-dan əvvəlki müddətdə, bədəndəki düyünlərin bədxassəli olub-olmaması biopsiya vasitəsilə müəyyən edilirdi, lakin indi bu PET/KT vasitəsilə yüksək dəqiqliklə müəyyən edilir.

Metastazda PET/KT: PET/KT bir sıra xərçəng növlərində xəstəliyin yanaşı toxuma və ya limfa düyünlərinə yayılmasını, metastazın olub-olmamasını müəyyən etmək üzrə əhəmiyyətli üstünlük təklif edir. PET/KT vasitəsilə alınan təsvirlər sayəsində tam bədən üzvlərinə eyni vaxtda nəzər salmaq imkanı sayəsində, xərçəngin digər orqana yayılmasını müəyyən etmək mümkündür. Bununla PET/KT ağciyərdə olan şişin digər daxili orqanlara, böyrəküstü vəzlərə və ya limfa düyünlərinə (metastazın olub-olmaması müəyyən edilməklə) yayılmasını, digər sözlə pozuntunun yayılma mərhələsini müəyyən etməkdə yüksək üstünlüyə malikdir.

Əməliyyatdaxili 3 TESLA MRT müayinə

Əməliyyatdaxili MRT müayinəsi beyin cərrahiyyəsi zamanı təsvirlər verməklə şişin tam olaraq çıxarılmasını asanlaşdırır. Bununla şiş residivi səbəbindən ikinci əməliyyatın tələb edilməsi riskini aradan qaldırır.

Tomosintezli rəqəmsal mammoqrafiya

Ən aşağı dozada mükəmməl iki və üç ölçülü təsvir keyfiyyətini təmin edən mammoqrafiya qurğusu. Özünün iki ölçülü və çox kəsikli üç ölçülü tomosintezli tomoqrafiya imkanı ilə o xərçəngin erkən diaqnozunun qoyulması üzrə əhəmiyyətli imkanlar təklif edir.

 


Related News & Articles

Çoxlsaylı mielomanın müasir müalicə üsulları
Çoxlsaylı mielomanın müasir müalicə üsulları

Çoxsaylı mieloma-bu onun normal fəaliyyətinə mane olan qeyri-məhdud anormal plazma hüceyrəsinin sümük iliyi tərəfindən nəzarətsiz hasilinin nəticəsidir. Adətən 60 və yuxarı yaşlı xəstələrdə diaqnoz qoyulur, xroniki xarakter daşıyır, ondan tamamilə qurtarmaq mümkün deyil. Düzgün seçilmiş müalicə vəziyyətə nəzarət etməyə, həyatı uzatmağa, onun keyfiyyətini saxlamağa imkan verir.  Acıbadem Maslak klinikasının professoru Mustafa Çetiner – az tanınılan, […] Əlavə məlumat

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar