Döş Cərrahiyyəsi (Torakal Cərrahiyyə)

Döş Cərrahiyyəsi (Torakal Cərrahiyyə)

ACIBADEM Healthcare Group Torakal cərrahiyyə şöbəsi ən son diaqnostik avadanlıqlar və müalicə üsulları ilə dünyanın bütün yerlərindən olan böyük və uşaq xəstələr üçün kompleks qayğını təmin edir.

Torakal Cərrahiyyə şöbəsi ağciyər və qida borusu daxil olmaqla kompleks döş qəfəsi problemlərinin diaqnostikası və müalicəsi üzrə geniş çeşidli cərrahi xidmətləri təmin edir. Acıbadem torakal cərrahları onkologiya və radiologiya mütəxəssisləri ilə çoxyönümlü yanaşmanı tətbiq edirlər. 

Bizim xəstəxanalarda müntəzəm olaraq icra olunan prosedurlar/cərrahi əməliyyatların bəzilərinə aşağıdakılar daxildir: 

 1. Ağciyərlər: Ağciyərin rezeksiyası, rekonstruksiyası, bərpası və biopsiyasını özündə birləşdirən əməliyyatlar.
 2. Döş qəfəsi divarı: neoplazmaların rezeksiyası və rekonstruksiyası, torakoplastika və pectus excavatum və pectus carinatum və digər döş qəfəsi divarları qüsurlarının bərpası və həmçinin travmatik döş qəfəsi divarı qeyri-sabitliyinin idarə edilməsi daxil olmaqla döş qəfəsi divarını əhatə edən əməliyyatlar.
 3. Tənəffüs yolları: Neoplazmalar, darlıqlar və travmalar üzrə traxeya və bronxların rezeksiyası, rekonstruksiyası və bərpasını əhatə edən əməliyyatlar
 4. Diafraqma: Diafraqmanın rezeksiyası, rekonstruksiyası və bərpasını əhatə edən əməliyyatlar
 5. Divararalığı: Neoplazmaların biopsiyası və rezeksiyası, infeksiyaların drenajı, divararası limfadenektomiya, mediastinotomiya və mediastinoskopiya daxil olmaqla divararalığını əhatə edən əməliyyatlar
 6. Perikard: rezeksiya, rekonstruksiya və drenaj əməliyyatlarını əhatə edən perikard əməliyyatları
 7. Endoskopiya: həm çevik və həm də sərt əhatə dairələri və traxeobronxial ağac və qida borusu alətlərindən istifadə edərək endoskopik prosedurlar
 8. Limfa düyünləri: servikal, mediastinal və axillar limfa düyünləri biopsiyası üzrə əməliyyatlar 
 9. Hiperhidroz:  Döş simpatik sinirlər üzrə əməliyyatlar
 10. Torakal çıxış: torakal çıxış anormallığını bərpa etmək üçün əməliyyatlar
 11. Plevra: torakosentez, boru torakostomiyası, plevral effuziya üzrə şuntlama, pnevmotoraks, plevrektomiyanın idarə edilməsi, dekortikasiya və drenaj və empyema rezeksiyası
 12. Emfizema: Emfizemanın funksional korreksiyası və ağırlaşmaları üzrə əməliyyatlar
 13. Travma: Döş və ya döşdaxili orqanların travmatik zədələnmələri üzrə əməliyyatlar və onların nəticələri

ACIBADEM Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinin cərrahi yanaşmaları 

Erkən mərhələdə olan ağciyər xərçəngi üzrə minimal müdaxiləli cərrahiyyə (VATS) 

Ağciyər xərçənginin müalicəsi xəstəliyin erkən mərhələsində təsirli ola bilər. Ağciyər xərçəngi üzrə ən uyğun müalicə Tibbi onkoloq, Radiasiya Onkoloqu, Torakal həkim, Torakal cərrah, Radioloq, Patoloq və Nüvə təbabəti mütəxəssisi kimi təcrübəli həkimlərin daxil olduğu şura tərəfindən xəstənin təfsilatlı müayinəsi aparılmaqla əldə edilir. Müayinələr cərrahi əməliyyatın xəstəliyi müalicə edə biləcəyini təsdiq etdikdə, əməliyyat ağciyər xərçəngi üzrə təcrübəyə malik cərrahlar tərəfindən həyata keçirilir. Acıbadem Healthcare Group Torakal Cərrahiyyə şöbəsində, ağciyər xərçənginin erkən mərhələsi üzrə minimal müdaxiləli “Video-dəstəkli torakal cərrahiyyə (VATS)” həyata keçirilir. 

Döş qəfəsi cərrahiyyəsində VATS yanaşma

VATS mikro alətlər və uzunluğu 2 və ya 3 sm olan üç ədəd kiçik kəsiklərdən istifadə edərək ağciyər şişlərinin erkən mərhələsini müalicə etmək üçün minimal müdaxiləli cərrahi yanaşmadır. Kiçik video kamera torakal cərrahın döş qəfəsi boşluğuna baxmasını təmin etmək üçün kəsiklərdən biri vasitəsilə içəri daxil edilir. Döş qəfəsini açmadan kisədən istifadə etməklə ağciyər düyünləri və loblarının çıxarılması həyata keçirilir. 

Qeyd edilən minimal müdaxiləli prosedurun üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Daha qısa müddətdə xəstəxanada qalma
 • Az əməliyyatsonrası ağrı
 • Az çapıq

Daha sürətli bərpa müddəti 

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar