Saç əkimi

Saç əkimi

Saç transplantasiyası nədir?

Saç transplantasiyası müvafiq əməliyyat vasitəsilə saçın nisbətən gur olduğu başın arxa tərəfindən saçın seyrək olduğu yerlərə saç follikullarının köçürülməsi əməliyyatıdır.

Saç transplantasiya metodları

FUE FUT metodunun qüvvədən düşməsindən sonra hazırlanan metoddur. FUE saç çıxarma metodu ilə saç follikulları xüsusi hazırlanmış mikro cihaz və ya 0.5-0.9 mm ölçüdə çıxarış iynəsinin köməyi ilə qulaqlar arasındakı donor sahəsindən götürülür. Bu metod sürətlə inkişaf etmişdir, buna baxmayaraq bu metodun FUT metodundan daha yeni olmasına baxmayaraq, çox qısa zamanda məşhur oldu. Standart FUE metodu üzrə  daha üstün faktor cərrahi alətlərin saç follikulun çıxarılması üçün çevik və qeyri-müdaxiləli metodları mümkün edən cərrahi vasitələrin yüksək səviyyədə inkişaf etməsidir. 

Bugün, mexaniki və ya elektron qaydada istifadə edilən mikro cihazlar əllə idarə edilən iynələri əvəz edir. Qeyd edilən qurğular saç follikullarının problemsiz çıxarılmasına imkan yaradır. Əməliyyat müddəti 2 gündən 3-4 saatadək azalmışdır və xəstələr üçün tam rahatlığı təmin edir. 

FUE (Follikulyar çıxarılma) özünün üstünlüklərinə görə daha geniş istifadə edilən saç transplantasiya metodudur. FUE (Follikulyar çıxarılma) saç transplantasiyası sahəsində ağıla gələn birinci metoddur. 

Bu danılmaz bir səbəbdir: FUE saç transplantasiyası xəstənin qısa müddətdə normal həyata qayıda biləcəyi ağrısız əməliyyatdır və bu metoda hər hansı kəsik və ya tikiş daxil deyildir. Saç follikulunun çıxarıldığı donor yerində hər hansı görünən, daimi çapıq qeyd edilmir. Bundan əlavə bu metod bədən tüklərinin köçürülməsini mümkün edir. 

PRP dəstəkli saç transplantasiyası

PRP (Trombositlə zəngin plazma) nədir?

PRP çapıqların sürətlə sağalması və saçın sürətli artımına dəstək olmaq üçün istifadə edilir. PRP müalicə kövrək, tökülməyə meyli zəif saç follikullarının təkrar həyat qazanmasına kömək edir. PRP müalicə tətbiq edilən xəstələrdə, saç itkisinin əməliyyat olunmuş sahədə müvafiq olaraq az olması və saçın daha güclü olaraq çıxması müşahidə edilmişdir. Saç transplantasiya əməliyyatında, əvvəlcədən PRP dəstəyi alan xəstələrin çapıqları daha sürətlə sağalır. Əməliyyatdan sonra qırmızı ləkələr və qaşınma sahələri tez bir zamanda yoxa çıxır və saçın köçürüldüyü sahədə saç artımı qeyd edilir. 

PRP xəstə qanından əldə edilən çoxsaylı trombositlərə malikdir. Qan prosedurdan əvvəl xəstədən çəkilir və PRP əldə edilir. Xəstənin öz qanı istifadə edildikdə, immun reaksiyasının hesablanmasına ehtiyac qalmır. Bundan əlavə PRP hər hansı allergik reaksiya vermir. 

PRP maye necə əldə edilir?

  1. Bütün qan laboratoriyalarında olduğu kimi PRP ilə müalicə olunacaq xəstədən 10 cc qan çəkilir.
  2. Çəkilən qan trombositlə zəngin hissəni əldə etmək məqsədilə steril boruda xüsusi qurğuya köçürülür. 
  3. Qan hüceyrələri sentrifuqda fırlanır və qanın trombositlə zəngin hüceyrələri sıxlaşır. 

PRP-də trombosit dərəcəsi bu prosedurla 4-8 dəfə artırıla bilər. Araşdırmalar göstərmişdir ki, saç follikulunun artım faktoru trombositlərdən asılıdır. 

PRP maye necə tətbiq edilir?

Birincisi, anesteziya tətbiq edilir. Bundan sonra PRP maye saç köklərinə inyeksiya edilir. İnyeksiya prosesi prosesi ağrısızdır və qısa vaxt (2-3 dəqiqə) aparır. Xəstələr bundan sonra öz normal həyatlarına qayıda bilər və bu prosedurdan sonra hər hansı şişmə və ya qızarma olmur. 

PRP mayedən kim faydalana bilər?

Mövsümi və ya genetik saç itkisi olan şəxslər və ya nazik və zəif saçları olan şəxslər PRP vasitəsilə müalicə ala bilər. 

Saç transplantasiyasında PRP

PRP saç transplantasiyasında üç rola malikdir: 

  1. Saç transplantasiya prosedurundan sonra saç follikullarının canlandırılması (PRP dəstəkli FUE)
  2. Saç transplantasiyasından sonra sürətli artımın təmin edilməsi
  3. Köçürülən saç follikullarının artım və stimulyasiyasının təmin edilməsi

Bəzən saç follikulllarının bir sahədən digər sahəyə köçürülməsi vaxt apara bilər. Bu proses saç follikullarının canlılığını saxlamaq üçün vacibdir. 

Çıxarılan saç follikulları bu məqsədlə xüsusi hazırlanan udma kamerasında saxlanılır. Yeni metodda, PRP konteynerə əlavə edilir və follikullar tez bir zamanda müsbət təsir göstərən RPR-məhlulla birbaşa olaraq çoxaldılır. PRP maye inyeksiyası saç follikulunun həyatına töhfə verir və çapıqların tez sağalmasına kömək edir və onları stimulyasiya etməklə saç follikullarının artmasına dəstək olur. 

PRP-nin hər hansı yan təsirləri varmı?

PRP maye xəstənin öz qanından təşkil edilmişdir. Hər hansı allergik reaksiya və ya infeksiya riski yoxdur. Prinsip etibarilə bu öz qanını verməsi prosesinə oxşardır. PRP müalicə efekti hər bir qəbul edən xəstə üçün fərqli olur. PRP müalicə əlavə təsirlərə malikdir. Müalicə nəticələri müalicədən dərhal sonra görüləcəkdir. Bu proses yalnız fiziki müalicəni dəstəkləyir.Saç transplantasiyası və Saç transplantasiya metodları barədə müntəzəm verilən suallar

MÜALİCƏ

TEXNOLOGİYA

ACIBADEM

×
Axtar